Cynhaliwyd y 29ain Ffair Ram ar y 14eg Medi 2019. Roedd y tywydd yn braf iawn a chafwyd diwrnod llwyddiannus o dan lywyddiaeth Mr a Mrs Ceri a Sian Davies.  Cafwyd cystadlu brwd ym mhob cystadleuaeth, taith tractorau ac arddangosfa o hen beiriannau.  Hoffai’r swyddogion ddiolch i bawb a fu’n helpu ac am bob cefnogaeth.

Cynhelir Ffair Ram 2020 ar Ddydd Sadwrn 12fed o Fedi.

Lawrlwythwch Raglen 2019.

Lawrlwythwch Ffurflen Gofrestru Hen Beiriannau yma.Dros y Blynyddoedd
 • 2019

  Diwrnod braf iawn a'r elw tuag at Elusen Alzheimer's.


 • 2018

  Diwrnod Gwlyb.  Yr elw tuag at Gornel Chwarae'r Plant ar Gae'r Pentref.


 • 2017

  Tywydd Cyfnewidiol a'r elw tuag at Grwp Cefnogi Cancr y Brostad Gorllewin Cymru


 • 2016

  Tywydd da a'r elw tuag at Sefydliad Aren Cymru


 • 2015

  Tywydd braf a'r elw tuag at Nyrsys Macmillan.


 • 2014

  Diwrnod bendigedig a chystadlu da.


 • 2013

  Diwrnod Teg.  Yr elw tuag at 'ApĂȘl Nancy' Ffibrosis Systic.


 • 2012

  Diwrnod braf.  Yr elw tuag at Ymchwil Parkinsons.


 • 2011

  Diwrnod gwlyb.  Yr elw tuag at Apel Elain.


 • 2010

  Diwrnod braf.  Yr elw tuag at Glefyd Niwronau Motor.


 • 2009

  Diwrnod braf.  Yr elw tuag at Ambiwlans Awyr Cymru a Nyrsus Macmillan.


Uchafbwyntiau
Enillwyr Gwobrau 2019


Fideo o'r hen beiriannau yn Ffair Ram 2010


Fideo o'r Defaid yn Ffair Ram 2010


Fideo o Gynnyrch y Babell 2010